Etusivu > Tietopankki > Muotoiluekosysteemi

Muotoiluekosysteemi

Muotoiluekosysteemi muodostuu muotoilun käyttäjistä, muotoilua liiketoiminnassaan tai palveluissaan hyödyntävistä yrityksistä ja organisaatioista, muotoilua tuottavista ammattilaisista ja yrityksistä, muotoilukoulutuksen ja kasvatuksen tuottajista sekä muotoilun tutkijoista, kehittäjistä, edistäjistä ja tukijoista sekä rahoittajista.

Muotoilujärjestöjä
Muotoilukouluttajia
Muotoilun rahoittajia
Muotoilun tukijoita
Muotoilun tutkijoita
Muotoiluyrityksiä

Kansallisessa Muotoile Suomi -ohjelmassa todetaan, että Suomen nykyisellään varsin pirstaleisesta muotoilukentästä on tehtävä toimiva, dynaaminen ja elinvoimainen, jotta muotoilusta voidaan tehdä kansallinen kilpailukykytekijä. Muotoiluekosysteemi, muotoilun hyödyntämiseen vaikuttavat tekijät – erityisesti koulutus, tutkimus, muotoilun käyttöä edistävät organisaatiot, muotoilupalveluita tarjoavat yritykset, julkisen sektorin kannustimet ja yritysten ja julkisen sektorin muotoilun kysyntä – on kaikki saatava toimimaan entistä tiiviimmässä vuorovaikutuksessa toistensa kanssa ja näin vahvistamaan toisiaan.

Suomen muotoiluekosysteemin toimiessa tehokkaasti

  • Tasokas muotoilukoulutus ja -tutkimus parantavat osaamista.
  • Muotoilukoulutus vastaa työelämän muuttuvia tarpeita.
  • Vilkas vuorovaikutus tutkimusalojen välillä ja muotoilututkimuksen hyödyntäminen yrityksissä helpottavat tutkimustiedon jakamista ja tulosten siirtämistä käytäntöön.
  • Yritykset lisäävät korkeatasoisen muotoiluosaamisen käyttöä innovaatiotoiminnassa, mikä edistää kasvua, lisää muotoilupalveluyritysten liiketoimintaa ja mahdollisuuksia kansainvälistymiseen.
  • Suomen vetovoima vahvistuu ja kansainvälisiä huippuosaajia ja ulkomaisia yrityksiä saadaan investoimaan Suomeen.

Lue lisää -> Kansallinen Muotoile Suomi -ohjelma

Kansallisen Muotoile Suomi -ohjelman mukaisten tavoitteiden ja visioiden toteutuminen edellyttää ohjelmassa linjattujen tavoitteiden ja toimenpiteiden jalkauttamista eri puolille Suomea. Esimerkiksi Lahden alueella on laadittu muotoiluun liittyvien Muotoile Suomi -ohjelman toteutumiseksi laadittu alueen elinkeinostrategisten tavoitteiden ja vision toteutumisen varmistamiseksi vuosiksi 2013-2015 erityinen teollisen muotoilun strategia. ”Elinkeinoelämää hyödyttävä teollisen muotoilun strategia Lahdesta” kuvaa Lahden designekosysteemin ja sisältää muotoiluosaamisen kehittämisen painopisteet, tavoitteet ja käytännön toimenpiteet vuosiksi 2013-2015. Lahden designekosysteemi on ryhmitelty neljään pääryhmään ja sitä tarkastellaan neljästä eri näkökulmasta: elinkeinoelämän, tapahtumien, kaupungin sekä julkishallinnon ja julkisten palvelutuottajien kannalta.

Päivitetty 13.11.2014

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn

Kommentoi